Przemysław Trawa

Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich - organizator Kongresu

To jedyne w Polsce wydarzenie dla branży poligraficznej, organizowane na taką skalę, skupi się wokół tematyki nowoczesnych technologii druku. Zapraszamy w dniach 8-9 listopada 2017 do Poznania (pawilon 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich).
- Chcemy, aby nadchodzący kongres stał się jedynym w Polsce wydarzeniem dla branży poligraficznej, organizowanym na taką skalę i skupionym wokół tematyki nowoczesnych technik druku. W czasie dwudniowych wykładów i warsztatów zagadnienia dotyczące poligrafii oraz produkcji opakowań przeplatać się będą z designem i innowacyjnymi technologiami – mówi Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W programie kongresu zaplanowano m.in. prelekcje, wykłady oraz panele dyskusyjne na temat pespektyw stojących przed branżą poligraficzną, możliwości uzyskania dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstw, możliwości wykorzystania druku 2,5D w poligrafii oraz nowoczesnych technik, takich jak fleksotronika. Drugi dzień kongresu zostanie poświęcony na warsztaty ułożone w trzech blokach tematycznych. Omówione zostaną tam możliwości wykorzystania technologii druku 3D oraz warunki współpracy branży poligraficznej z branżą opakowaniową i wydawnictwami.

Tematyka kongresu może być atrakcyjna przede wszystkim dla uczestników rynku poligraficznego, właścicieli i dyrektorów technicznych drukarń, designerów, projektantów opakowań i etykiet, ale także dla agencji reklamowych i wydawnictw. W prace nad kongresem zaangażowali się już m.in. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Polska Izba Druku, Polska Izba Fleksografów oraz Polska Izba Opakowań, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a także Polska Izba Artykułów Promocyjnych.

Spotkanie w Poznaniu przedstawicieli branży poligraficznej i opakowaniowej ma jeszcze jedno zadanie: - Mamy nadzieję, że wydarzenie to nie tylko stanie się doskonałym forum dyskusji o rozwoju technologicznym rynku poligraficznego w Polsce, ale także przyczyni się do integracji branży, co jest naszym nadrzędnym celem. Realizację tego pomysłu będziemy kontynuować w czasie przyszłorocznych targów Poligrafia, które odbędą się jesienią 2018 roku, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Pakowania i Etykietowania Taropak – zapowiada prezes Trawa.

Kongres odbędzie się w nowoczesnym Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, a wydarzenie uświetni wieczorna gala zorganizowana w Sali Ziemi.

dr hab. inż. Konrad Olejnik

Dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Szanowni Państwo,

Kongres Branży Poligraficznej ART OF COLOR organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie jest ważnym wydarzeniem dla branży poligraficznej pozwalającym na wymianę doświadczeń oraz zgłębianie wiedzy. Jest to też okazja do nawiązania kontaktów – zarówno koleżeńskich jak i biznesowych. Instytut Papiernictwa i Poligrafii, jako jedna z wiodących Jednostek naukowych w kraju prowadząca studia oraz prace badawcze m.in. z dziedziny poligrafii z uznaniem odbiera tę inicjatywę i ideę Kongresu. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Witold Niemiec

Szanowni Państwo,
od wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu poligraficznym. Przez te wszystkie lata branża mocno się zmieniała. Dziś poligrafia ma już zupełnie inny wymiar.
O innowacjach, możliwościach wykorzystania druku nie tylko w ujęciu tradycyjnym, ale również w przemyśle, a także o perspektywach i kierunkach rozwoju branży będziemy dyskutowali na Kongresie ART OF COLOR w Poznaniu.
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Kamil Sokołowski

Dział Sprzedaży Siemens Finance

Siemens Finance jest partnerem listopadowego Kongresu Branży Poligraficznej „Art Of Color”. Jako firma będąca liderem w finansowaniu poligrafii, cały czas jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i partnerami biznesowymi z tego sektora, co pozwala nam śledzić go na bieżąco. Widzimy zmiany zachodzące na tym rynku i staramy się dostosować naszą ofertę do jego aktualnych potrzeb. Według nas Kongres jest doskonałą okazją do poznania perspektyw i kierunków dalszego rozwoju tej branży w Polsce.
Niewątpliwie będzie to ważne wydarzenie w środowisku poligraficznym i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się do jesiennego kalendarza imprez branżowych. Serdecznie zapaszmy do wzięcia udziału w Kongresie!

Krzysztof Pindral

Prezes Zarządu
HEIDELBERG POLSKA

Jesienny Kongres Branży Poligraficznej „Art of Color” organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w 2017 roku po raz pierwszy jest według nas ciekawą propozycją i być może stanie się jedną z cyklicznych imprez gromadzących przedstawicieli polskich drukarń oraz szerokie grono odbiorców produktów i usług poligraficznych, szukających wzajemnych inspiracji w kierunki rozwoju i wykorzystania potencjału tej nowoczesnej branży.
Jako firma wspieramy ideę Kongresu i serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału!

Leszek Wojtczuk

Prezes Polskiej Izby Druku

Polska Izba Druku została jednym z Partnerów branżowych Kongresu Branży Poligraficznej „ART OF COLOR”. Na pytanie „co nami kierowało”, kiedy podejmowaliśmy taką decyzję mogę odpowiedzieć, że przede wszystkim próba wsparcia tych, którym bliska jest idea ożywienia aktywności naszej branży m.in. na terenie MTP, a także możliwość konsolidacji branży. Podjęcie wspólnej decyzji przez MTP i przedstawicieli reprezentujących naszą branżę o połączeniu w przyszłym roku Targów „Poligrafia” z Targami „Taropak” było sygnałem, że tylko zintegrowanie przedsięwzięć targowych naszej branży może przywrócić im dawny blask i stać się wizytówką całej polskiej poligrafii. Kiedy Międzynarodowe Targi Poznańskie zwróciły się do nas z propozycją bycia Partnerem branżowym w tegorocznym Kongresie, który jest też zupełnie nowym pomysłem na prezentację branży w różnych aspektach jej działalności, stwierdziliśmy, że taka masowa impreza jest dobrą zapowiedzią, a zarazem nowym doświadczeniem dla przyszłorocznej nowej odsłony targów poligraficznych. Nowi młodzi ludzie, organizatorzy tych przedsięwzięć z ramienia MTP, którzy pragną zrealizować swój punkt widzenia takich imprez targowych są dla nas szansą na współuczestnictwo w ciekawym wydarzeniu. My jako organizacja branżowa zawsze staramy się wspierać projekty rokujące nadzieję na postęp w naszych wspólnych przedsięwzięciach, a przez to, integrację całego środowiska poligraficznego.

Zespół ABC Data

Serdecznie zapraszamy na I Kongres Poligrafii i Opakowań, którego Patronem Merytorycznym jest ABC Data. Przygotowaliśmy dla Państwa m.in. wykład dotyczący możliwości zastosowania druku 3D w poligrafii oraz warsztaty praktyczne z tej technologii. Jej możliwości ogranicza dziś już tylko nasza wyobraźnia. Serdecznie zapraszamy.

dr hab. inż. Tomasz Czujko

prof. WAT Kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowa Akademia Techniczna

Techniki przyrostowe stanowią nową grupę innowacyjnych technologii mogących diametralnie zmienić proces projektowania i wytwarzania. Zastosowanie techniki druku 2,5D w poligrafii i dziedzinach pokrewnych stwarza nowe możliwości przekazu informacji. Prezentacja nowych rozwiązań technologicznych, w ramach Kongresu Branży Poligraficznej, to szansa na połączenie tradycji, wieloletniego doświadczenia i najnowszych rozwiązań technologicznych nadających poligrafii nowy wymiar.

Wacław Wasiak

Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

Od ponad 20 lat dynamicznie rośnie udział przemysłu poligraficznego w produkcji opakowań. Coraz częściej drukarnie są producentami opakowań, a w szczególności dla przemysłów: farmaceutycznego i kosmetycznego. Choć nie tylko. W związku ze specyficznymi wymaganiami opakowań wobec druku i nanoszonych zdobień, znacząco rozwinęły się technologie druku, a także farby drukarskie. Stosowane w opakowalnictwie podłoża: tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal wymagały rozwiązania wielu problemów technicznych i technologicznych. Z każdym rokiem produkcja i druk opakowań są źródłem zwiększających się przychodów w branży poligraficznej. Trudno przecenić rolę i znaczenie druku dla skutecznej realizacji takich funkcji jak: marketingowo-promocyjna i informacyjna. Stąd uznanie i słowa podziękowania od „opakowaniowców” dla „poligrafów. W pełni branża ta zasługuje na swój Kongres. Serdecznie zachęcam do udziału w tym wydarzeniu.

Katarzyna Wojniak

Dyrektor Biura Zarządu
Polska Izba Artykułów Promocyjnych

Nowoczesne techniki druku, najnowsze i obowiązujące trendy w branży poligraficznej i zarazem integracja środowiska branżowego - to wszystko znajdą Państwo na Kongresie Branży Poligraficznej w Poznaniu w listopadzie br.! Polska Izba Artykułów Promocyjnych, organizacja branżowa aktywnie wspiera wydarzenie. Podczas Kongresu będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o nurtach w branży poligraficznej a następnie własne przemyślenia i doświadczenia będzie można zaprezentować swoim klientom! Nie może Państwa zabraknąć ! Życzymy organizatorom i wszystkim uczestnikom Kongresu niezapomnianych wrażeń!

Krzysztof Januszewski

Dyrektor Biura
Polska Izba Fleksografów

Każda sposobność wymiany informacji i integracji branży poligraficznej na neutralnej platformie, jaką będzie listopadowy Kongres Branży Poligraficznej, zasługuje na poparcie. Ewolucja drukarstwa z klasycznej formy publikacji edukującej i ogólnie kształcącej, zwiększający się rynek opakowań powinien zachęcić  organizacje branżowe do wspólnego przeprowadzenia zmiany „naszego” resortu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministerstwo Rozwoju. Coraz większy udział opakowań w poligrafii, a wiec przemysł/gospodarka, przejmowanie przez media cyfrowe funkcji klasycznej poligrafii jest tego wystarczającym uzasadnieniem. Stale przez nas zauważalna słaba widoczność rozwoju poligrafii (np.fleksografii-opakowania) w środowisku zewnętrznym (niedawny lipcowy przykład: przyporządkowanie fotografa do zawodu drukarza w liście zawodów ORE’2017) wymaga od nas skonsolidowanego działania.

Wspomniana edukacja, a według mnie jej brak przynajmniej dla fleksografii, wciąż bardzo mało dostępna uniwersalna wiedza, brak publikacji akademickich na przykład dla fleksografii na miarę współczesnego, wysokiego poziomu zainstalowanej w polskich drukarniach technologii, skłania do kolektywnych działań naszej branży w zakresie aktualizacji opisu poligrafii i opakowań w PKD i PKWiU. To jest nasz wspólny interes, aby mając obiektywny mierzalny udział w PKB móc domagać się adekwatnego dofinansowania kształcenia poligraficznego, co z pewnością będzie łatwiejsze mając patrona w Ministerstwie Rozwoju. Sam fakt podjęcia wspomnianej inicjatywy jest już tworzeniem nowego wizerunku. Okres wdrażania  szkół branżowych  może się nie powtórzyć, szczególnie, że rdzeń reformy –  praktyki u przedsiębiorcy – w mojej ocenie nie jest odpowiedni dla branży. Kosztowne i skomplikowane maszyny drukujące  powinny zarabiać, a nie „kształcić”. Liczę , że na Kongresie poruszone zostaną powyższe kwestie i uda się wspólnie wypracować konkretne działania.

Tadeusz Chęsy

Prezes Zarządu Sekcja Poligrafów
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Sekcja Poligrafów SIMP – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne z ponad 60-letnią tradycją, które było inicjatorem kształcenia inżynierskich kadr poligraficznych w Polsce, od początku swojej działalności wypełnia misję rozwoju nauki i techniki przez: propagowanie wiedzy i kultury technicznej, popularyzowanie twórców techniki oraz organizowanie konferencji naukowo-technicznych. Mając na uwadze cele naszej działalności traktujemy z pełnym uznaniem i poparciem Inicjatywę zorganizowania Kongresu Branży Poligraficznej ART OF COLOR (Poznań 8 – 9 listopad 2017).
Wydarzenie to będzie okazją do porównania dzisiejszych realiów branży poligraficznej z sytuacją sprzed 18 lat, szeroko omawianą w trakcie ostatniego Kongresu Poligraficznego w 1999 roku we Wrocławiu. Sądzimy, że będzie to wydarzenie przybliżające perspektywy kierunków rozwoju techniki i technologii poligraficznej oraz będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych interesujących kontaktów.

Roman Nagler

dyrektor kredytowy ds. sektorów
budownictwo, materiały budowlane, opakowania
Bank Zachodni WBK

W ciągu ostatnich lat średni wzrost krajowego rynku poligraficznego był wyraźnie szybszy od wzrostu PKB. Co więcej, firmy poligraficzne bardzo energicznie zdobywają zagraniczne rynki, a dla wielu producentów eksport staje się kluczowym kierunkiem sprzedażowym. O tym, jak jako bank oceniamy kondycję branży i jej dalsze perspektywy opowiemy na Kongresie Branży Poligraficznej, na który serdecznie zapraszamy.

 

Piotr Dobrołęcki

Redaktor Naczelny
Magazyn Literacki Książki

Polska poligrafia jest dzisiaj bardziej nowoczesna niż w krajach zachodnich. W opinii wielu ekspertów stało się to w wyniku podjętych w minionych latach działań, dzięki którym nasze drukarnie zostały wyposażone w urządzenia najnowszych generacji.
Niestety, od lat zmniejsza się liczba egzemplarzy książek drukowanych w krajowych firmach poligraficznych. Jest to przede wszystkim skutek coraz mniejszego zainteresowania książką papierową, co widzimy na całym świecie, na rzecz publikacji elektronicznych i nowych kanałów informacji. Nie oznacza to jednak, że poligrafia jest w kryzysie, bo przy problemach drukarń dziełowych obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój innych dziedzin, głównie produkcji opakowań.
W polskiej poligrafii bieżący rok jest szczególny, bo w wyniku zmian w edukacji w tym roku uczniowie otrzymają łącznie ponad 34 mln nowych podręczników, w tym 16 mln dla klas objętych zmienionymi podstawami. Oznacza to, że w dalszym ciągu książki szkolne mają wielki udział w produkcji dziełowej. Nie można jednak liczyć, że podobne zapotrzebowanie utrzyma się na dłużej i dlatego fascynujące jest obserwowanie, jak poligrafia szuka nowych obszarów wzrostu.
Poszukiwanie nowych rozwiązań pod hasłem „Art of Color – nowy wymiar druku”, pod którym spotkają się w tym roku w Poznaniu najważniejsi i najbardziej innowacyjni poligrafowie – zarówno praktycy jak i naukowcy – jest koniecznością całej branży, dlatego zapowiadają się niezwykle interesujące prezentacje i dyskusje, których przyczynia się z pewnością do kolejnych sukcesów polskiej poligrafii.

Bożena Gargas

prezes zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Złożona rola opakowania, jako narzędzia marketingowego, ochrony produktu i sposobu komunikacji z użytkownikiem wymaga świadomego podejścia projektowego. O jego sukcesie rynkowym może zdecydować zarówno innowacyjne rozwiązanie funkcjonalne, jak i odpowiedni dobór kolorystyki.

Dobrze zarządzane wzornictwo ma wpływ na umocnienie marki, wynik sprzedaży, obniżenie kosztów eksploatacji produktu. Właśnie w takim rozumieniu tego, czym jest projektowanie, chcemy ukazać funkcjonowanie opakowania, w którym poligrafia odgrywa znaczącą rolę.

Serdecznie zapaszmy do wzięcia udziału w Kongresie!

 

Paweł Krasowski

Product & Marketing Manager
KBA CEE Sp. z o.o.

Kongres Art of Color jest pozytywną inicjatywą organizatorów targów poznańskich dążących do zebrania osób z przemysłu poligraficznego w jednym miejscu celem wymiany doświadczeń oraz przedstawienia kierunków rozwoju dla działalności drukarni. Zamysłem kongresu jest zestawienie obecnych możliwości firm budujących trendy rozwoju na rynku z oczekiwaniami odbiorcy docelowego. W tym celu zaprosiliśmy specjalistów z centrali firmy Koenig & Bauer, którzy podzielą się z Państwem naszymi obecnymi dokonaniami oraz strategią przyszłości.
Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu! Do zobaczenia wkrótce.

Jacek Stencel

Prezes
Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego

Z wielką niecierpliwością czekamy na pierwszą edycję Kongresu Art of Color. Jestem przekonany, że zaproponowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie format spotkania, zapewni wysoki poziom merytoryczny oparty o szerokie spektrum tematyczne zaoferowane dzięki zaproszonym prelegentom. Art of Color to unikalna okazja i metoda pozyskania informacji o najnowszych trendach w naszej branży. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to doskonały moment na odświeżenie lub zawarcie nowych kontaktów czy nawet przyjaźni pomiędzy ludźmi kreatywnie pracującymi dla naszego środowiska.
Zapraszam serdecznie. Podróże zawsze kształcą. Także te bliskie, do wspólnego poznania - w Poznaniu. Do zobaczenia!

Zespół chocolissimo.pl

Kongres Art of Color to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy nt. druku oraz poznania nowości i innowacji na rynku, które można wykorzystać chociażby przy projektowaniu opakowań. Szeroka tematyka programu inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań oraz łączenia i odkrywania nowych technik. Mamy nadzieję na dalszy, intensywny rozwój tego typu wydarzeń, gdzie naukowe podejście ma okazję skonfrontować się z doświadczeniami praktyków.

 

Zespół PHOENIX Xtra Print Polska

PHOENIX Xtra Print Polska chce być na bieżąco z informacjami o nowościach w branży poligraficznej, aby móc prezentować klientom aktualną wiedzę oraz innowacyjne technologie. Stąd nasz udział w Kongresie Art of Color – wydarzeniu, które jest świetną okazją zarówno do rozwoju w otoczeniu profesjonalistów, jak również do podzielenia się naszym specjalistycznym know-how w zakresie druku offsetowego i fleksograficznego. Takie spotkania, jak Art of Color wspaniale integrują środowisko poligraficzne, dlatego z pełną świadomością popieramy inicjatywę i z niecierpliwością czekamy na spotkanie w Poznaniu. Do zobaczenia!"