Przemysław Trawa

Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich - organizator Kongresu

Obecność czołowych partnerów biznesowych, przedstawicieli międzynarodowych koncernów oraz prezesów najważniejszych w kraju izb i stowarzyszeń w zakresie poligrafii gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz prestiż II Kongresu ART OF COLOR, na który już dzisiaj Państwa zapraszam.
Dodatkowo, Targi 4PrintWeek to jedno z wydarzeń całego bloku, współorganizowane razem z targami TAROPAK oraz POLIMER-TECH. Wszystkie kompleksowo koncentrują się na tematach bliskich branży opakowań, nowoczesnych technikach druku, a także technologiach związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Jest to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu poznać tak szeroką i kompleksowo przedstawioną ofertę branży poligraficznej i opakowań.

Krzysztof Januszewski

Dyrektor Biura
Polska Izba Fleksografów

Spowodować to może w długiej perspektywie wyhamowanie zdolności konkurencyjnej polskich produktów opakowaniowych, co jest bezpośrednio powiązane z samymi towarami (dominujący segment to art. spożywcze czy chemia domowa) na rynku krajowym jak i zagranicznym. W tle jest też brak instytucjonalno - publicznego kształcenia zawodowego i perspektyw zmiany tej sytuacji, a także stała presja na ekologię.
W ramach szeroko rozumianej tematyki drukowa(l)nej elektroniki /opakowań funkcjonalnych, sensoryki, baterii drukowanych, elektromobilności, itp. (+ ew. fleksografia) jako potencjalnych nowych, innowacyjnych dziedzin zastosowania dla fleksografii, nasza organizacja Polska Izba Fleksografów zainteresowana jest komunikowaniem nowej wiedzy do naszej branży i od 2010 roku m.in. zaprasza i finansuje przyjazdy specjalistów spoza kraju na nasze coroczne Forum Fleksograficzne celem zaprezentowania polskim fleksografom aktualnej wiedzy w tej perspektywicznej dziedzinie i merytorycznego przygotowywania do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Przedsiębiorcy są zainteresowani nowymi rozwiązaniami.
Właściwości elastycznej fleksograficznej formy drukowej oraz drukowanie (wzór) i/lub powlekanie (apla) w procesie z roli na rolę (wstęgi na wstęgę) np. elementu przewodzącego w postaci płynnej farby/pasty na podłoże, stwarzają nowe obszary zastosowań dla:

 • nowych produktów w zakresie opakowań funkcjonalnych (inteligentnych); przykładem jest etykieta z zasilaniem mierząca i komunikująca poziom płynu w zbiorniku (PE’15, USA) czy też indywidualny dozownik do leków-drażetek dedykowany chorym-seniorom (Kanada) z kontrolą reżimu ich stosowania,
 • współtworzenia nowych – np. giętkich, ulepszonych bądź tańszych produktów rynkowych obejmujących szeroki wachlarz fleksotroniki. Fakt nadrukowywania struktury przewodzącej lub powlekania w procesie wstęgowym stwarza perspektywę przeskalowania-ekonomizacji procesu wielkoseryjnego. Bardzo wiele instytucji badawczych, biznes, organizacji koncentruje swoje zasoby w tym sektorze lub sektorach powiązanych jak przewodzące-rozciągliwe tekstylia, IoT czy sensoryka. Ta tendencja jest nieodwracalna.

Realizacja fleksotroniki w Polsce

Relacja: instytucja BR – przedsiębiorca – organizacja branżowa (reprezentująca przedsiębiorców) - rynek powinna być poprawiona. Obecnie jest ona asymetryczna na rzecz dominującego sektora BR, a udział organizacji branżowej jest zdecydowanie pomijany. Uzasadnieniem są wybrane spostrzeżenia i zdarzenia wynikające z naszych działań od 2010 roku :

 • naukowiec/y prowadzi badania w jednostce badawczej (politechnika/instytut/ośrodek naukowy) wyposażonej w aparaturę. Bardzo często nowoczesną. Niejednokrotnie jest on zapoznany z międzynarodowym rynkiem badawczym oraz wynikającymi tendencjami rozwojowymi uczestnicząc np. w zagranicznych stażach, konferencjach,
 • jest naturalna tendencja do prowadzenia badań bez wyraźnego ukierunkowania rynkowego (jako weryfikator), czyli w pewien sposób realizacja ”grantu” dla otrzymania dofinansowania,
 • płacący podatki przedsiębiorca przede wszystkim zajmuje się na bieżąco prowadzeniem biznesu; nie jest wyposażony we właściwą wiedzę, aby podejmować długoterminowe decyzje strategiczne w obszarze „autentycznej” innowacyjności,
 • organizowane w Polsce imprezy dot. szeroko ujętej kolejnej perspektywy dla innowacji (koszty bardzo często publiczne) koncentrują się na dostępnych programach wsparcia, ścieżkach realizacji innowacji, banki oferują swoje produkty, rządowe organizacje oferują linie programowe, ale co jest najważniejsze dla przedsiębiorcy
  – nie ma „źródeł inspiracji innowacyjnego produktu” lub tworzących go technologii – czyli brak jest na rynku polskim zaawansowanych merytorycznie konferencji, szkoleń dot. fleksotroniki z udziałem zagranicznych wykładowców i oferentów rozwiązań,
 • brak przykładów-namacalnych korzyści potęgujący tendencję: zamiast ryzykować finansowanie nieprzewidywalnego nieznanego, lepiej bezpiecznie kupię nową maszynę, ale z świadomością niskiego marginesu zysku i wysokiej konkurencji jako substytucja skoku na „głęboką wodę”.
 • materiały – opracowania rynkowe są bardzo drogie. Wykłady podczas zagranicznych są przede wszystkim w angielskim - język jest mocno specjalistyczny i często odnosi się do „abstrakcyjnej nowości” co ogranicza w różnym stopniu dostęp i realną absorbcję wiedzy,
 • brak ogólnie dostępnego banku nt. realizowanych tematycznych projektów badawczych czy wdrożeniowych w tym obszarze z jednoczesną informacją podstawową celem popularyzacji tej bardzo interesującej dziedziny,
 • rynek mający świadomość i zainteresowany innowacyjnymi produktami oczekuje na tani, przyjazny dla środowiska, sprawdzony funkcjonalnie produkt – tak wypowiedzieli się np. przedstawiciele Coca Coli, Bayer Health Care i Colgate Palmolive w trakcie programowego „End-user panel” podczas PE’2015 w Santa Clara, USA,
 • rażąca konkurencja, niechęć u nas do współpracy czy nawet komunikowania się – np. odpowiadanie na ankiety,
 • realizowane projekty są kosztowne z ryzkiem niepowodzenia a znane mi grupy/konsorcja zagraniczne (Szwecja, USA, Holandia) obejmują wiele zaangażowanych podmiotów i mają jasno zdefiniowane cele produktowe, a ewentualnie podejmowane w Polsce działania przez niewielkie grupy – w obszarze nauka–biznes bez weryfikatora typu ”właściciel marki” oraz „bufor finansowy” mają wg mnie małe szanse na sukces rynkowy w długoterminowej perspektywie.

Rekomendacje:

 1. Utworzenie – przy wsparciu środków publicznych platformy internetowej - moja propozycja: fleksotronika.org.pl (domena jest już zrejestrowana) z informacjami o tematycznych projektach już realizowanych, artykułami technicznymi , info o wystawach zagranicznych, bazą z opisem firm działających w tej branży.
 2. Utworzenie inicjatywnej grupy np.: „Polska fleksotronika”: obejmującej naukę, przedsiębiorców-szczególnie MSP, organizację branżową –właściciela marki. Na początku bez rygoru utworzenia „struktury prawnej” tylko list intencyjny z opcją przekształcenia w jednostkę biznesową – ze „stabilizującym” dofinansowaniem - wkładem własnym (dany partner poważnie sprawę traktuje) – równym dla biznesu jak i dla nauki - celem wykonania studium rynkowego mającego na celu określenie kierunków badań dla uzyskania konkretnego celu jakim jest finalny produkt/grupa produktów.
 3. Rozważenie podjęcia współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi, aby szybciej dotrzeć do „czołówki”.
 4. Stały udział polskiego przedstawiciela/li naszej branży w konferencjach i/lub wybranych cyklicznych szkoleniach realizowanych za granicą.
 5. Zorganizowanie (z perspektywą powtarzalności) międzynarodowej konferencji „fleksotronika” pod patronatem Rady ds.Innowacyjności i Ministra Rozwoju z publiczną dotacją finansową.
 6. Utworzenie centrum wdrożeniowego fleksotroniki – z naszym branżowym udziałem i we współpracy przede wszystkim z polskim ośrodkiem BR (lub ośrodkami)– wyposażonego w specjalistyczną maszyną fleksograficzną (testy i wdrożenia) np. na wzór walijski, amerykański bądź kanadyjski z ew.wcześniejszym zorganizowaniem wyjazdu studialnego polskich fleksografów do ośrodków zagranicznych (Europa, USA, ew.Kanada) , aby mogli zapoznać się z realną „fleksografią elektroniczną”- fleksotroniką.

ZOBACZ WYWIAD