O przyszłości branży poligraficznej w dobie transformacji podczas ART OF COLOR Spotkanie liderów

30 września 2020 r. w Restauracji Oregano & Wine odbyło się wyjątkowe ART OF COLOR Spotkanie liderów – pierwsze tego typu postcovidowe spotkanie branży poligraficznej i opakowaniowej. Uczestnikami spotkania byli liderzy rynku poligraficznego – właściciele największych drukarń w Polsce, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, dostawcy materiałów eksploatacyjnych, maszyn i rozwiązań cyfrowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii. Współorganizatorem ART OF COLOR Spotkanie liderów było Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

W tym roku zapraszamy na wyjątkowe ART OF COLOR Spotkanie liderów 2 września do Restauracji Saffron a`la carte na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Jacek Kuśmierczyk

Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

„Będąc jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg spotkania leaderów branży w ramach projektu Art of Color trudno mi zachować obiektywizm, stąd emocjonalna opinia – efekt wart był każdej minuty pracy. Frekwencja, atmosfera i aktywny udział reprezentatywnego dla branży grona uczestników są najlepszą nagrodą dla organizatorów. Branża potrzebuje integracji wokół dobrze sformułowanych, uniwersalnych dla różnych profilów działalności, celów. Rozdrobniony samorząd gospodarczy nie jest w stanie skutecznie reprezentować interesów środowiska. Brakuje autorytetów, których głos byłby słyszalny w otoczeniu biznesowym branży oraz w przestrzeni publicznej. Kryzys światowy wywołany przez SARS COVID 19 może być szansą dla rodzimej konwertografii na zajęcie pozycji leadera w regionie. W nadchodzącym roku 2021 jest przestrzeń na zrealizowanie międzynarodowego forum branżowego, którego osią powinna być analiza sytuacji sektora w regionie, oparta na prezentacji krajowych raportów. Słuszność tej tezy potwierdził obecny w Poznaniu kanclerz Portugalskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Dalszy rozwój naszego sektora będzie zależał od stopnia implementacji najnowszych technologii, badań prowadzonych w oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi oraz skuteczności działań na rzecz środowiska naturalnego ,bezpieczeństwa konsumentów oraz dedykowanej edukacji o gospodarce w obiegu zamkniętym."

Krzysztof Pindral

Prezes Zarządu, Heidelberg Polska:

„Ten rok jest dla nas wszystkich szczególny więc i tegoroczne spotkanie pod egidą Art of Color było szczególne. Widać było, że po dłuższej przerwie nasi klienci byli spragnieniu kontaktu bezpośredniego. Udział kilkudziesięciu osób uważam za duży sukces w obecnej sytuacji, osób z naszej branży, które mogły podzielić się wiedzą i wysłuchać kilku ważnych wystąpień. Zaproponowane tematy były interesujące i w części dotyczyły oceny obecnej sytuacji oraz możliwej diagnozy na przyszłość. Jestem głęboko przekonany, że w obecnej rzeczywistości jesteśmy świadkami tworzenia się czegoś nowego. Ten swoisty „New Deal” powstały po bardzo gruntownym przeobrażeniu dotychczasowego porządku rzeczy potrzebuje zupełnie nowego podejścia, innych strategii, doświadczonych praktyków mogących służyć radą, ale i nowych liderów. Po Covid-19 nic już nie będzie takie samo. Ludzie, ich priorytety
i potrzeby, łańcuchy dostaw, gospodarka, finanse. I poligrafia, która mocno się zmieni. Potrzebujemy też nowych idei i dzielenia się nimi między sobą, spotykania się, rozmawiania i dyskutowania o tym co teraz i za chwilę. Tak jak we wszystkich trudnych momentach w naszej historii, jak w momentach przesileń i dynamicznemu wejściu zupełnie nowych technologii. Nie porównywałbym obecnej sytuacji do sytuacji chociażby kilku kryzysów w globalnej gospodarce po roku 2008, bo krajobraz jaki powoli wyłaniać się będzie po pandemii Covid-19 może bardziej zmienić naszą rzeczywistość niż rozwój internetu i globalna cyfryzacja. Bardzo się Cieszę, że mogłem uczestniczyć w tegorocznym wydaniu Art of Color zorganizowanym przez zespół Międzynarodowych Targów Poznańskich we współpracy
z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, oraz miałem możliwości wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych. Mimo iż nie było szans na wielogodzinne dyskusje, cieszę się z możliwości samego spotkania. To było ważne i cenne dla nas wszystkich w tym trudnym czasie”.


Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Uniwersytet Warszawski

„Jako przedstawiciel nauki skorzystałem bardzo wiele podczas Art of Color Spotkanie liderów. Wykład Katarzyny Rybickiej na temat realizacji projektu pozyskanego z NCBiR pozwolił na refleksję, iż rozwój branży poligraficznej i upowszechnianie innowacyjności zmierzającej do tworzenia w poligrafii druku 4D ma głęboki sens i przyczyni się do odnowienia organizacji pracy i oszczędności finansowych
w produkcji drukarskiej. Projekt zachęcił, jak wynikało z moich rozmów, innych prezesów firm do przygotowania i aplikowania o nowe rozwiązania dla całej branży. Referat Krzysztofa Pindrala ukazał, iż poligrafia na całym świecie powoli powraca do normalności w wyniku Covid-19. Była to pierwsza
w Polsce i tak obszerna informacja o stanie zamówień na druk w wielu jego formatach na świecie
i w naszym kraju. Głosy pojawiające się w panelach o potrzebie stworzenia jednego ośrodka do reprezentowania branży poligraficznej także odebrałem jak bardzo potrzebne i wręcz konieczne zadanie do przeprowadzenia przez członków różnych stowarzyszeń funkcjonujących w szeroko rozumianej branży poligraficznej. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, było ono dla mnie potwierdzeniem, iż współpraca pomiędzy nauką a biznesem jest konieczna”.

ART OF COLOR to projekt, który od zawsze podejmuje temat nowego wymiaru poligrafii i jej wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. W tym roku nie będzie inaczej, zapraszamy Państwa na wyjątkowe ART OF COLOR Spotkanie liderów, którego uczestnikami będą liderzy rynku poligraficznego - właściciele największych drukarń w Polsce, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, jak również prezesi wydawnictw i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii. Doświadczeni eksperci zaprezentują trendy i rozwiązania, które z pewnością okażą się atrakcyjne dla wszystkich uczestników tego, stale rozwijającego się, rynku. To wyjątkowa okazja by ponownie spotkać się i porozmawiać o wyzwaniach jakie przed nami stoją. ART OF COLOR Spotkanie liderów odbędzie się w Restauracji Saffron a`la carte na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jacek Hamerliński

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
Członek rady programowej ART OF COLOR 2018

"Poligrafia, opakowania, kreacja, technologia i edukacja – po raz pierwszy od wielu lat będziemy świadkami takiego wydarzenia w Poznaniu. Tegoroczny kongres Art Of Color ma zatem olbrzymi potencjał, aby przyciągnąć wszystkich, którzy zechcą przy okazji uczestniczyć w imprezach targowych dedykowanych dla branży poligraficznej i opakowaniowej. W imieniu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, honorowego patrona kongresu Art Of Color, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i kierunkami rozwoju branży do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. To doskonała sposobność, aby przekonać się, że poligrafia ma nadal olbrzymi potencjał rozwoju i dowiedzieć się, jak skorzystać z innowacji technologicznych."

 

Halina Podsiadło

Członek rady programowej ART OF COLOR 2018

"Poligrafia jest wciąż wszechobecna, otacza, osacza wręcz z każdej strony, dynamicznie od lat rozwija się. Może więc warto to wszystko sprawdzić na II Kongresie Art of Color, poznać nowości i to, co istotne w branży, dać się zainspirować, rozwinąć skrzydła a może i zmienić profil? Z pewnością warto tam być i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu dla branży."

 

Tadeusz Chęsy

Prezes Zarządu Sekcja Poligrafów
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

"Sekcja Poligrafów SIMP – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne z ponad 60-letnią tradycją, które było inicjatorem kształcenia inżynierskich kadr poligraficznych w Polsce,
od początku swojej działalności wypełnia misję rozwoju nauki i techniki przez: propagowanie wiedzy i kultury technicznej, popularyzowanie twórców techniki i organizowanie konferencji naukowo-technicznych. Mając na uwadze cele naszej działalności, z pełnym uznaniem i poparciem traktujemy inicjatywę powstania i cyklicznego kontynuowania Kongresu Branży Poligraficznej ART OF COLOR. Kongres, który w tym roku ma swoją II edycję jest dotychczas jedyną inicjatywą w naszym kraju, która szeroko podejmuje temat poligrafii, jako obszaru do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Obecność blisko 400 uczestników podczas pierwszej edycji, jest odzwierciedleniem wysokiej rangi tej inicjatywy. Wydarzenie to przybliży perspektywy kierunków rozwoju techniki i technologii poligraficznej, a także będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych interesujących kontaktów."

 

Witold Niemiec

Członek rady programowej ART OF COLOR 2018

"Szanowni Państwo,
od wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu poligraficznym. Przez te wszystkie lata branża mocno się zmieniała. Dziś poligrafia ma już zupełnie inny wymiar. O innowacjach, możliwościach wykorzystania druku nie tylko w ujęciu tradycyjnym, ale również w przemyśle, a także o perspektywach i kierunkach rozwoju branży będziemy dyskutowali na II już Kongresie ART OF COLOR w Poznaniu.
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu."

 

Magdalena Ankiel

Członek rady programowej ART OF COLOR 2018

"Wydarzenie jakim będzie druga edycja ART OF COLOR będzie wyjątkowe ze względu na okazję spotkania dwóch środowisk: naukowego i biznesu. Oba środowiska omawiać będą ważne kwestie dla branży poligraficznej, które będą realnie wpływały na jej przyszłość. Branża szuka bowiem nowych produktów a także możliwości wzrostu ich sprzedaży zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pomóc w tym może dobry projekt oraz wybór odpowiedniej metody druku na przykład dla opakowań premium."

 

Andrzej Saenger

Prezes Zarządu PAW DRUK Sp. z o.o.

"Szanowni Państwo,
branża poligraficzna w Polsce wciąż bardzo intensywnie się rozwija i aby za nią nadążyć konieczne są wydarzenia takie jak II KONGRES ART OF COLOR. Jest to doskonałe miejsce spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń, oferowanych nowości i tendencji rozwojowych. W programie wydarzenia znajdą Państwo wystąpienie Pauliny Kondrackiej z PAW DRUKu, która opowie o wprowadzonych przez nas innowacjach, nowych możliwościach w rozwiązaniach poligraficznych oraz opowie o sposobach wykorzystania druku w celu zwiększenia dotarcia do odbiorców. Serdecznie Państwa zapraszam."

 

Agnieszka Kopecka

PR Manager
Małopolski Klaster Poligraficzny
M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

"Kongres Art Of Color to doskonała płaszczyzna do wymiany wiedzy branżowej i doświadczeń na temat rynku poligraficznego. Podczas tego wydarzenia Tomasz Marczewski z MM Druk Serwis opowie, w jaki sposób wyławiamy młode talenty. Wspólnie prześledzimy, jak wygląda ścieżka rozwoju pracownika w firmie poligraficznej, jakie są perspektywy jego rozwoju w kontekście pojawiających się innowacji oraz najnowszych trendów. Wykorzystując przykład Małopolskiego Klastra Poligraficznego wskażemy w jaki sposób szkolimy młode kadry, skąd czerpiemy wiedzę i dlaczego nieustannie podnosimy własne kwalifikacje.
Zapraszam gorąco w imieniu MM Druk Serwis oraz Małopolskiego Klastra Poligraficznego."

 

FOTORELACJA Z ART OF COLOR SPOTKANIE LIDERÓW 2020

ART OF COLOR jest współfinansowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Program ART OF COLOR Spotkanie liderów

PROGRAM*

30 września 2020 r.
Restauracja Oregano & Wine
Międzynarodowe Targi Poznańskie

15:00 - 16:00 powitanie uczestników, lunch

16:00 - 16:30 wystąpienia partnerów (Walstead, DigiPrint)

16:30 - 17:30 debata pt. "Kondycja branży poligraficznej i konwertograficznej w czasie pandemii"

17:30 - 18:00 przerwa

18:00 - 19:00 wystąpienia partnerów i gości (Heidelberg, PBKG, UW)

19:00 - 20:00 debata pt. "Poligrafia, Converting osobno czy Konwertografia razem"

20:00 - 22:00 wine & bar połączony w koncertem

 

Tematami poruszanymi podczas spotkania będą:

1) Zasięg i skutki kryzysu wywołanego przez wirusa SARS-COVID 19 oraz ich wpływ na rozwój branży konwertograficznej (poligrafia i wytwarzanie opakowań z nadrukiem) do roku 2023 w Polsce i na świecie.

2) Relacja gospodarki postpandemicznej z problematyką ochrony środowiska i ocieplenia klimatu z punktu widzenia środowiska poligrafów i konwerterów.

3) Potrzeby branży konwertograficznej (poligrafia i wytwarzanie opakowań z nadrukiem) w zakresie reprezentacji i promocji jej interesów w relacji z władzami Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, samorządu terytorialnego, partnerami biznesowymi, instytucjami naukowo-badawczymi i konsumentami.

4) Rola inicjatyw wspólnych takich, jak: przygotowanie raportu "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce" przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, organizacja targów i konferencji oraz prace samorządu terytorialnego dla środowiska uczestników branży oraz jej otoczenia biznesowego.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Udział w ART OF COLOR Spotkanie liderów

OPŁATA ZA UDZIAŁ W ART OF COLOR

Bilet VIP - 990 zł netto*

Opłata za bilet VIP obejmuje:

  • udział w spotkaniu
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • wine & bar

*Powyższa cena jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% VAT

 

REGULAMIN

 

Partnerzy ART OF COLOR 2020

Współorganizator

Partnerzy


Patronat branżowy

 >

Patronat medialny

 

 

Kongres Art of Color 2017 w liczbach

Relacja ART OF COLOR 2017

Prestiżowa lokalizacja

Restauracja Oregano & Wine
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14 60-734 Poznań