Organizator:

Lokalizacja Art of Color i Gali Złotego Gryfa

Art of Color i Gala Złotego Gryfa odbędą się w Iglicy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Ulokowany w samym centrum MTP, stanowi od wielu lat historyczną wizytówkę targów.


Popularnie nazywany „Iglicą”, został zaprojektowany na wzór Wieży Górnośląskiej, która była symbolem Wystawy Wschodnioniemieckiej w 1911 roku. Pierwotnie na szczycie wieży mieścił się największy sztuczny zbiornik wodny, nieco później ulokowano tam kawiarnię z widokiem na miasto. Współcześnie na stalowej konstrukcji wieży opiera się ażurowa iglica.